peníze za letenky 

Měli jste zaplacené letenky a kvůli pandemii COVID-19 byl Váš let zrušen?
Nechce Vám letecká společnost vrátit peníze za letenky a místo toho Vám nabízí vouchery či platbu odkládá?
Chcete čekat na zázrak nebo vzít osud Vašich peněz do vlastních rukou?

Pomůžeme Vám získat Vaše peníze za letenky zpět, a to po celé Evropě (zejména Česko, Rakousko a Německo).

Jak postupovat

Pokud chcete, abychom Váš případ bez jakýchkoli závazků pro Vás posoudili, vyplňte prosím kontaktní formulář níže a připojte k němu skeny či fotografie letenek a dokladu o zakoupení letenek (objednávku, emailovou korespondenci ohledně objednávky či kupní smlouvu).

Váš případ zdarma posoudíme ve lhůtě 3 pracovních dnů a sdělíme Vám, zda máte na vrácení kupní ceny za letenku nárok a zda případ k vyřízení přijímáme či nikoli.

Pokud Váš případ budeme ochotni převzít, zašleme Vám k podpisu smlouvu o právním zastoupení a plnou moc.

V souvislosti s právním zastoupením nebudete platit žádné soudní poplatky (tyto platíme za Vás), zálohy ani jiné platby. K vyúčtování odměny z naší strany dojde pouze v případě vymožení plnění od letecké společnosti. Budeme se samozřejmě snažit o vymožení maximální možné částky. Bližší podmínky naší odměny stanoví smlouva o právním zastoupení. Nenesete ani riziko úhrady nákladů řízení protistraně v případě event. neúspěchu ve sporu!

Budeme-li od Vás potřebovat doplňující informace, budeme Vás kontaktovat emailem na sdělené kontaktní adrese.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Nejčastější otázky a odpovědi

ANO, podle článku 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 máte nárok na vrácení pořizovací ceny letenky od letecké společnosti, který vzniká marným uplynutím 7 dnů od zrušení letu.
ANO, viz odpověď ad 1. Díky naší rakouské pobočce jsme schopni uplatnit Váš nárok i před rakouskými soudy a zastupovat Vás v řízení o zaplacení i v případném exekučním řízení v Rakousku.
ANO, v případě, že odlet či přílet měl být na území Rakouska, jsme schopni podat žalobu i proti např. španělské letecké společnosti.
ANO, díky síti spolupracujících advokátů v celé Evropě jsme v zásadě schopni zajistit vymáhání Vašich nároků i v jiných evropských zemích.
NE, COVID-19 je tzv. mimořádnou okolností a v případě zrušení letu z tohoto důvodu a včasného oznámení tohoto zrušení letu předem, nárok na vrácení pořizovací ceny sice máte, ale další nároky na kompenzaci dalších škod nemáte.
Zde je odpověď poněkud složitější, protože v případě objednání více tzv. souborných služeb cestovního ruchu (např. kombinace letenka + ubytování, doprava autobusem + vstupenky do muzea, přeprava lodí + nájem osobního automobilu v cílové destinaci apod.) se jedná o tzv. zájezd, jehož zrušení má jiná pravidla než pouhé zrušení letu. I těmito případy se zabýváme, nicméně nespadají pod službu penízezaletenky.cz. V případě Vašich dotazů k takovýmto případům nás kontaktujte na bumama@bumama.cz. Více k tomuto tématu např. na https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/komu-zbude-cerny-petr
V případě vstupu letecké společnosti do insolvence přihlásíme Vaše pohledávky do insolvenčního řízení. Nemůžeme samozřejmě garantovat, že v rámci insolvenčního řízení budou Vaše pohledávky uspokojeny. Nicméně nejste povinni hradit v souvislosti s přihláškou pohledávky do insolvence žádné další náklady či poplatky, platí původní dohoda o naší odměně založená na principu, že odměnu účtujeme pouze v případě vymožení (byť částečného) plnění pro Vás.
Soudní poplatek obecně platí žalobce, tedy měl/měla byste jej platit Vy. Nicméně v rámci smlouvy o poskytování právních služeb, kterou s námi uzavřete, se zavazujeme tento soudní poplatek za Vás uhradit. Také riziko náhrady nákladů řízení protistraně neseme rovněž my, a to na základě uzavřené smlouvy s Vámi. Budeme se pochopitelně snažit ve sporu uspět a dosáhnout přisouzení maximální možné částky. Nemůžeme však 100% úspěch ve věci garantovat a rovněž nemůžeme zaručit ani zaplacení přisouzené částky ze strany povinné letecké společnosti. Splnění této povinnosti bude záviset na ekonomických možnostech letecké společnosti.
bar

Kontaktní formulář

Vyplňte a odešlete prosím kontaktní formulář. Váš případ zdarma posoudíme ve lhůtě 3 pracovních dnů a sdělíme Vám, zda máte na vrácení kupní ceny za letenku nárok a zda případ k vyřízení přijímáme či nikoli.

Nabídnutí voucheru ze strany letecké společnosti
Přijetí voucheru ze strany cestujícího
Jiná nabídka plnění letecké společnosti (pokud ano, jaká?)
Objednali jste si u prodejce letenek i jiné služby, např. ubytování, pronájem vozidla či sportovního nářadí, lístky do muzea, na koncert apod. (pokud ano, jaká?)

Připojte kopie letenek a objednávky / smlouvy o nákupu letenek a dokladu o zrušení letu v důsledku COVID-19

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad zpracování osobních údajů v rámci projektu penizezaletenky.cz a beru na vědomí informace zde uvedené.

 

Kdo vás bude zastupovat

Bulinský, Vávra & Zemanová Šimonová, advokátní kancelář, s.r.o. má 30ti letou historii a poskytuje právní pomoc klientům v širokém spektru právních oblastí, včetně cestovního práva.

Součástí advokátní kanceláře je samostatné specializované oddělení pro hromadnou správu pohledávek, kterým je dosahováno rychlého a efektivního vymáhání pohledávek klientů. Peníze za letenky Vám v Rakousku vymůžeme díky pobočce advokátní kanceláře ve Vídni a prostřednictvím sítě lokálních spolupracujících advokátů v celé Evropě.

Advokátní kancelář je dlouholetým členem Regionální hospodářské komory Brno při HK ČR a AK ČR.

 

Více informací na www.bumama.cz

Právní úprava

Nárok na vrácení zaplacené kupní ceny za letenky do 7 dnů od zrušení letu v důsledku COVID-19 vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, konkrétně z článku 8 odst. 1.

Cestující nemá v případě letu s leteckou společností z EU povinnost přijmout v případě zrušení letu v důsledku COVID-19 voucher nabízený leteckou společností.