peníze za letenky 

Měli jste zaplacené letenky a kvůli pandemii COVID-19 byl Váš let zrušen?
Nechce Vám letecká společnost vrátit peníze za letenky a místo toho Vám nabízí vouchery či platbu odkládá?
Chcete čekat na zázrak nebo vzít osud Vašich peněz do vlastních rukou?

Pomůžeme Vám získat Vaše peníze za letenky zpět, a to po celé Evropě (zejména Česko, Rakousko a Německo).

Jak postupovat

Pokud chcete, abychom Váš případ bez jakýchkoli závazků pro Vás posoudili, vyplňte prosím kontaktní formulář níže a připojte k němu skeny či fotografie letenek a dokladu o zakoupení letenek (objednávku, emailovou korespondenci ohledně objednávky či kupní smlouvu).

Váš případ zdarma posoudíme ve lhůtě 3 pracovních dnů a sdělíme Vám, zda máte na vrácení kupní ceny za letenku nárok a zda případ k vyřízení přijímáme či nikoli.

Pokud Váš případ budeme ochotni převzít, zašleme Vám k podpisu smlouvu o právním zastoupení a plnou moc.

V souvislosti s právním zastoupením nebudete platit žádné soudní poplatky (tyto platíme za Vás), zálohy ani jiné platby. K vyúčtování odměny z naší strany dojde pouze v případě vymožení plnění od letecké společnosti. Budeme se samozřejmě snažit o vymožení maximální možné částky. Bližší podmínky naší odměny stanoví smlouva o právním zastoupení. Nenesete ani riziko úhrady nákladů řízení protistraně v případě event. neúspěchu ve sporu!

Budeme-li od Vás potřebovat doplňující informace, budeme Vás kontaktovat emailem na sdělené kontaktní adrese.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Nejčastější otázky a odpovědi

ANO, podle článku 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 máte nárok na vrácení pořizovací ceny letenky od letecké společnosti, který vzniká marným uplynutím 7 dnů od zrušení letu.
ANO, viz odpověď ad 1. Díky naší rakouské pobočce jsme schopni uplatnit Váš nárok i před rakouskými soudy a zastupovat Vás v řízení o zaplacení i v případném exekučním řízení v Rakousku.
ANO, v případě, že odlet či přílet měl být na území Rakouska, jsme schopni podat žalobu i proti např. španělské letecké společnosti.
ANO, díky síti spolupracujících advokátů v celé Evropě jsme v zásadě schopni zajistit vymáhání Vašich nároků i v jiných evropských zemích.
NE, COVID-19 je tzv. mimořádnou okolností a v případě zrušení letu z tohoto důvodu a včasného oznámení tohoto zrušení letu předem, nárok na vrácení pořizovací ceny sice máte, ale další nároky na kompenzaci dalších škod nemáte.
Zde je odpověď poněkud složitější, protože v případě objednání více tzv. souborných služeb cestovního ruchu (např. kombinace letenka + ubytování, doprava autobusem + vstupenky do muzea, přeprava lodí + nájem osobního automobilu v cílové destinaci apod.) se jedná o tzv. zájezd, jehož zrušení má jiná pravidla než pouhé zrušení letu. I těmito případy se zabýváme, nicméně nespadají pod službu penízezaletenky.cz. V případě Vašich dotazů k takovýmto případům nás kontaktujte na bumama@bumama.cz. Více k tomuto tématu např. na https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/komu-zbude-cerny-petr
V případě vstupu letecké společnosti do insolvence přihlásíme Vaše pohledávky do insolvenčního řízení. Nemůžeme samozřejmě garantovat, že v rámci insolvenčního řízení budou Vaše pohledávky uspokojeny. Nicméně nejste povinni hradit v souvislosti s přihláškou pohledávky do insolvence žádné další náklady či poplatky, platí původní dohoda o naší odměně založená na principu, že odměnu účtujeme pouze v případě vymožení (byť částečného) plnění pro Vás.
Soudní poplatek obecně platí žalobce, tedy měl/měla byste jej platit Vy. Nicméně v rámci smlouvy o poskytování právních služeb, kterou s námi uzavřete, se zavazujeme tento soudní poplatek za Vás uhradit. Také riziko náhrady nákladů řízení protistraně neseme rovněž my, a to na základě uzavřené smlouvy s Vámi. Budeme se pochopitelně snažit ve sporu uspět a dosáhnout přisouzení maximální možné částky. Nemůžeme však 100% úspěch ve věci garantovat a rovněž nemůžeme zaručit ani zaplacení přisouzené částky ze strany povinné letecké společnosti. Splnění této povinnosti bude záviset na ekonomických možnostech letecké společnosti.

Aktuality

11. března 2021

Insolvence ČSA: Městský soud v Praze rozhodl dne 10.3.2021 o úpadku společnosti ČSA. Přihlášky pohledávek do insolvence lze podávat do 10.5.2021. Nové pohledávky vůči ČSA k vymáhání nepřebíráme!

01. září 2020

Rádi bychom Vás informovali, že již evidujeme první vymožená plnění vůči leteckým společnostem na základě předžalobních výzev. Aktuálně je vymáhání ztíženo moratoriem před věřiteli ohledně společností Smartwings a České aerolinie a.s., ovšem vůči ostatním společnostem jako např. Laudamotion, IBERIA, Austrian Airlines, Lufthansa atd. ve vymáhání pokračujeme.

bar

Kontaktní formulář

Vyplňte a odešlete prosím kontaktní formulář. Váš případ zdarma posoudíme ve lhůtě 3 pracovních dnů a sdělíme Vám, zda máte na vrácení kupní ceny za letenku nárok a zda případ k vyřízení přijímáme či nikoli.

Nabídnutí voucheru ze strany letecké společnosti
Přijetí voucheru ze strany cestujícího
Jiná nabídka plnění letecké společnosti (pokud ano, jaká?)
Objednali jste si u prodejce letenek i jiné služby, např. ubytování, pronájem vozidla či sportovního nářadí, lístky do muzea, na koncert apod. (pokud ano, jaká?)

Připojte kopie letenek a objednávky / smlouvy o nákupu letenek a dokladu o zrušení letu v důsledku COVID-19

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad zpracování osobních údajů v rámci projektu penizezaletenky.cz a beru na vědomí informace zde uvedené.

 

Kdo vás bude zastupovat

Bulinský, Vávra & Zemanová Šimonová, advokátní kancelář, s.r.o. má 30ti letou historii a poskytuje právní pomoc klientům v širokém spektru právních oblastí, včetně cestovního práva.

Součástí advokátní kanceláře je samostatné specializované oddělení pro hromadnou správu pohledávek, kterým je dosahováno rychlého a efektivního vymáhání pohledávek klientů. Peníze za letenky Vám v Rakousku vymůžeme díky pobočce advokátní kanceláře ve Vídni a prostřednictvím sítě lokálních spolupracujících advokátů v celé Evropě.

Advokátní kancelář je dlouholetým členem Regionální hospodářské komory Brno při HK ČR a AK ČR.

 

Více informací na www.bumama.cz

Právní úprava

Nárok na vrácení zaplacené kupní ceny za letenky do 7 dnů od zrušení letu v důsledku COVID-19 vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, konkrétně z článku 8 odst. 1.

Cestující nemá v případě letu s leteckou společností z EU povinnost přijmout v případě zrušení letu v důsledku COVID-19 voucher nabízený leteckou společností.